Sekretesspolicy Healthylife S. C.

 

Healthylife S. C. respekterar din integritet och åtar sig att skydda, bevaka denna integritetspolicy överensstämmer med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS förordning (EU) 2016/679 av den 27 April 2016 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och om upphävande av Direktiv 95/46/EG (Allmän uppgiftsskyddsförordning). Vi vill härmed presentera vår sekretesspolicy. Genom att använda vår Webbplats, du uttrycka ditt samtycke till de metoder som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Termen "Webbsida" betyder i online-butiken finns på www.lymeherbs.pl samt alla andra webbplatser som drivs av Healthylife S. C.

Denna sekretesspolicy bestämmer typer av information och data som vi kan samla in från dig och som du kan överföra till oss när du besöker eller genom att använda vår Webbplats, liksom våra rutiner i samband med insamling, användning, lagring, skydd och utlämnande av sådan information och data.

Denna sekretesspolicy gäller information och data som vi samlar in:

  • på Webbplatsen eller via Webbplatsen;

  • i form av e-post eller andra elektroniska korrespondens,

  • när du skapar ett konto på Webbplatsen;

  • när du anmäla dig till våra nyhetsbrev.

 

Var noga med att läsa vår sekretesspolicy och principer och metoder som ingår i denna relaterade till din information och data, samt hur vi behandlar dem. Om du inte uttrycka dina samtycke till våra principer och praxis, ska du inte använda vår Webbplats. Genom att besöka eller använda Webbplatsen, uttrycker du ditt samtycke till denna integritetspolicy.

 

Denna sekretesspolicy kan ändras från tid till tid. Om du fortsätter att använda Webbplatsen efter att vi ändrar det, kommer vi att anta att du uttrycker ditt samtycke till dessa förändringar, därför vi råder dig att regelbundet kontrollera sekretesspolicyn för eventuella uppdateringar.

 

Administratör-data

Alla personuppgifter som tillhandahålls eller samlas in på denna Webbplats administreras huvudsakligen av Healthylife Martin Karov, Monika Karov S. C., med registrerat kontor på: ul. Gliwicka 234, 40-866 Katowice.

 

Data som samlas in av Healthylife S. C.

Uppgifter om den inlämnade ordning: När du skickar beställningar med Lymeherbs butik ber vi dig att uppge ditt fullständiga namn, kön, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa data gör det möjligt för oss att bearbeta din order, kontakta dig vid eventuella problem med genomförandet av den ordning, samt att skicka en elektronisk bekräftelse av ordern eller för färdigställande.

 

Online-konto: Vid tiden för att skicka in den så kan vi erbjuda dig möjligheten att skapa ett online-konto. Om du samtycker till ovanstående, kommer vi att lagra personuppgifter som du lämnar i kundens databas. Det gör det möjligt för oss att utföra framtida order snabbare. Ta bort de online-konto kommer inte att resultera i borttagning av personuppgifter som lagras av oss. Du kan få tillgång till och korrigera din personliga data som helst.

 

Historik över transaktioner: Vi kommer att föra ett elektroniskt register över alla order som kommer in i Lymeherbs butik.

 

Nyhetsbrev: Vårt Nyhetsbrev informerar abonnenter för senaste priser, erbjudanden och produkter. Vi skickar endast till den användare som har accepterat att ta emot det.Du kan avbryta prenumerationen när som helst sådana alternativ ingår också i varje Nyhetsbrev skickas, du kan också avbeställa genom att använda formuläret som finns på vår hemsida.

 

IP-adress: Vi registrerar din IP-adress, från vilken du besöker vår Hemsida. Det tillåter oss att identifiera Internet service provider (ISP) och innehåller inte någon information om dig som individ. Vi använder denna information för att bättre förstå var vårt nätverk trafiken kommer från.

 

Uppgifter om barn: Vår Hemsida är inte avsedd för användning av personer under sexton (16) år, vilket vi ber yngre personer att inte ge sina personuppgifter via vår Webbplats. Vi samlar inte medvetet in information och data från barn under sexton (16) år utan tillstånd av sina föräldrar.

 

Cookies Webbplatsen använder cookies, det vill säga små textfiler som skickas till dator för Internet-användare att identifiera honom/henne på ett sätt som är nödvändiga för att förenkla eller inaktivera en viss åtgärd. Cookies är ofarliga både för datorn och för användaren och hans/hennes uppgifter.

Villkoret för att aktivera cookies är deras acceptans genom webbläsaren och inte ta bort dem från hårddisken. Du kan också inaktivera dem i inställningarna för webbläsaren, som kan begränsa eller förhindra användningen av vissa delar av tjänsten.

Cookies kan innehålla personlig information om användaren, även om det i de flesta fall kommer att vara bara hans/hennes e-postadress. Dessa data är endast tillgängliga för Användare på en viss dator och vår service.

 

Google Analytics: Webbplatsen använder Google Analytics för att övervaka användning av vår Hemsida. Denna tjänst tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") Google Analytics bygger på en cookie mekanism, där filerna placeras i användarens dator för att aktivera tjänsten för att kunna analysera hur användare använder det. Med hjälp av dessa data kommer vi att kunna förbättra användbarheten, arkitektur och funktionalitet på Webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om möjligheten att använda Webbplatsen av dess användare (bland andra hans/hennes IP-adress) överförs till Google och lagras på dess servrar i Usa.

 

Hur fungerar Healtylife S. C. använd din data?

Utlämnande av information

Healthylife S. C. kommer inte att lämna ut dina personuppgifter för marknadsföring till företag som inte hör till Healthylife S. C.

Healthylife S. C. ger dina personuppgifter till entreprenörer, leverantörer och andra tredje parter som vi samarbetar med och som är skyldiga att, på grundval av avtal för att hålla personliga uppgifter konfidentiella eller använder dem endast för de ändamål för vilka vi tillhandahåller data till dem.

 

Hur fungerar Healthylife skydda din data?

Vi vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot slumpmässig förlust eller i sin webbläsare, användning, ändring eller utlämnande av obehöriga personer. All information och data som vi får från dig sparas på en säker server som skyddas av brandväggar. Genom att använda vår Webbplats, du uttrycka ditt samtycke till överföring av dina personuppgifter till dessa servrar.

Säkerheten för din personliga information är också beroende av dig. Om du ställer in ett lösenord för att logga in på vår Webbplats är du ansvarig för att hålla det hemligt. Vänligen dela inte ditt lösenord med någon.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera deras säkerhet på vår Webbplats. Du skickar någon information på din egen risk. Att vi inte bär något ansvar för någon handling förbi sekretessinställningar eller skydd på Webbplatsen.

 

Tillgång till och uppdatering av personuppgifter

Du är välkommen att komma åt dina data och uppdatera dem vid någon tidpunkt.

För att bli bekant med dina personuppgifter, kontakta oss på contact@lymeherbs.eu ange ditt fullständiga namn och din adress för att kontrollera).

 

Kundens återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter

Kunden har rätt att återkalla sitt tillstånd för bearbetning av hans/hennes personliga data som helst. Samtycke kan återkallas genom skriftligt uttryck för viljan att återkalla ett tillstånd för behandling av personuppgifter via e-post till: kontakt@lymeherbs.pl eller per post till den adress: Healthylife S. C. ul. Gliwicka 234, 40-866 Katowice.

Bolaget får lagra personuppgifter om kunden, trots att hans/hennes uttryck för viljan att dra tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter, bör omständigheter som begränsar denna rätt uppstår, till exempel:

  • en situation där behandlingen av uppgifter är nödvändigt för att fastställa, undersökning eller försvar av fordringar.

 

Tiden för behandling av kundens personuppgifter

Personuppgifter om kunden kommer att behandlas förrän samtycke återkallas, och efter en sådan återkallelse, för preskription av fordringar som uppgifterna administratör är rätt eller krav mot administratör.

 

Förändringar till denna policy

Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida av vår Webbplats.

 

Kontaktuppgifter

Frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy och andra relaterade metoder kan skickas till: kontakt@lymeherbs.se

Product added to wishlist
Product added to compare.